top of page

Careers

Unleash Your Talent

Our games are crafted from unique design and top notch technology, just like our team.

We Are Looking For:

Digital Artist

VFX ARTIST

Designing on Laptop

​SENIOR GAME DESIGNER

Man playing virtual reality with Microsoft HoloLens

UNITY DEVELOPER

Startup Development Team

​JAVA DEVELOPER

Image by Brooke Cagle

BLISSERS' BENEFITS:

 • Mức lương: thoả thuận

 • BHXH, BHYT theo quy định

 • Bảo hiểm PTI cá nhân và cho người thân

 • Khám sức khoẻ định kỳ theo năm

 • 16+ ngày phép/năm

 • Làm việc 40h/tuần

 • Phúc lợi thường xuyên: minitrip, companytrip, outing, party,...

 • Cơm trưa, ăn vặt, ăn xế mỗi ngày

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng khác

 • Được tham gia các hoạt động thể thao

 • Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

Didn’t Find the Position You’re Looking for? 
Send Us Your CV

bottom of page